dilluns, 17 de maig de 2010

ICV-EUiA demana una reunió als socis de Govern per acordar una sortida de la crisi justa, equitativa i solidària


El vicepresident d´ICV-EUiA, Jordi Miralles, i el secretari genera d´ICV, Joan Herrera, han presentat aquest migdia en roda de premsa les contrapropostes d´ICV-EUiA a les mesures del Govern Zapatero per reduir el dèficit públic.

La coalició valora les propostes de Zapatero com a injustes, inadequades, així que ha elaborat un llistat de propostes alternativa per reduir el dèficit, les quals vol compartitr amb sindicats i organitzacions socials i altres forces polítiques d´esquerres amb la finalitat de frenar les iniciatives anunciades pel govern espanyol. “ICV-EUiA vol compartir les seves propostes amb totes aquelles entitats que també creuen que la crisi no l´han de pagar els treballadors i els sectors més febles per a què les nostres alternatives prenguin cos al carrer i la pressió social faci rectificar el PSOE”, ha dit Miralles, qui també ha explicat que les propostes d´ICV-EUiA també es faran arribar als ajuntaments, ja que “són uns dels que es poden veure més afectats per les retallades.”

Miralles i Herrera han demanat una reunió amb els socis de Govern de la Generalitat per avaluar les propostes de la coalició i arribar a acords, perquè “ICV-EUiA no està disposada a retallar a aplicar mimèticament les mesures de retall de dèficit de Zapatero, ni a retallar la despesa social , sinó que buscarà fer polítiques amb sensibilitat social i que pagui més qui més té”. Han recordat que “Catalunya es governa a 3” i “volem discutir, acordar i pactar a 3”. Herrera i Miralles han afirmat que “no compartim les afirmacions de Castells”. Que el dèficit s´ha d´abordar “des de l´increment d´ingressos” i per això els principis que ICV-EUiA defensa són:

- Tractament diferencial de Catalunya.

- Recuperar el pes de la fiscalitat i reforçar-ne la progressivitat.

- Defensa dels serveis públics i de l´empleat públic.

- Rebuig de la congelació de les pensions i qualsevol retallada.

- Priorització de les inversions per criteris de rendibilitat social en termes d´estímul econòmic.

- Increment de l´ocupació i del desenvolupament de capacitats competitives sostenibles amb l´objectiu de canviar el model productiu.

- Negativa a reduir l´ajut al desenvolupament.

Miralles ha manifestat que “la coalició rebutja la congelació de les pensions i el retall dels sous dels empleats públics.” “Cal prioritzar les inversions amb criteri de responsabilitat social i d´estímul econòmic. Defensem els serveis públics, des d´un punt de vista sostenible i ens neguem a reduir l´ajut al desenvolupament.”

Herrera ha presentat les propostes d´ICV-EUiA per tal de reduir el dèficit públic, amb les que es podria disminuir en un mínim de 7.600 milions d´euros anuals, són les següents:

- Lluitar contra frau fiscal.

- Gravar en major mesura els nivells més alts de renda. Que els que guanyin més de 7.000 o 8.000 euros bruts al mes paguin més impostos.

- Establir un nou impost sobre la riquesa que gravi la tinença de béns mobles i immobles a partir d´un milió d´euros. Això permetria un ingrés de 2.250 milions d´euros.

-Garantir un tracte igualitari en l´Impost de Societats per a les societats productives i les societats d´inversió, així s´acabaria amb el fet que les grans fortunes tributin a l´1%.

-Tram impositiu del 5% addicional en l´Impost de Societats per a tots aquells guanys superiors als 1.000 milions d´euros, el que implicaria una recaptació superior als 2.500 milions d´euros, la meitat del que s´aconseguiria amb el retall del sou dels treballadors públics.

- Tractament diferencial en els increments patrimonials, gravant en major mesura els que es generin en un període inferior a un any, com a mesura per fer front a l´especulació.

- Reorientació de la reforma de l´IVA.

- Aposta per una fiscalitat ambiental.

- Desplegament de la fiscalitat immobiliària.

- Eliminació o reducció substancial de les deduccions de l´IRPF per aportacions a plans de pensions privats. La recaptació fiscal s´incrementaria en 800 milions d´euros anuals.

- Suprimir el finançament de l´Església amb aportacions de l´IRPF.

- Iniciar el des topall dels límits de les cotitzacions a la Seguretat Social.

- Recuperar els tipus patronals de cotització per desocupació rebaixats en èpoques anteriors.

- Establiment d´un impost sobre les transaccions financeres a l´estil de la Taxa Tobin, llargament reclamada pels moviments progressistes per la necessitat d´aplicar la seva recaptació a causes socials, al servei del deute públic i a la cooperació internacional.

- Limitació dels salaris i els cobraments per incentius dels alts directius del sector financer. La regulació de les remuneracions ha de deslligar-se dels riscos a curt termini que tanta especulació han generat.

- Reducció de la despesa dels alts càrrecs de l´administració pública estatal.

- Iniciar un procés de simplificació dels organismes públics.

- Suspensió dels processos d´execució del desnonament per l´impagament d´hipoteques de treballadors aturats.

- Garanties d´arribada del crèdit a empreses i particulars.

- Reducció d´un mínim del 15% del pressupost destinat a la Casa Reial.

- Acotar el xec nadó exclusivament a les famílies amb menys ingressos.

- Reducció de la despesa militar, retirant les tropes espanyoles de l´Afganistan.