dimecres, 26 de novembre de 2008

60 ANIVERSARI DE LA DECLARACIO UNIVERSAL DE DRETS HUMANS


Us deixo el text de la Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del 60è aniversari de la Declaració universal dels drets humans, que avui he llegit al Ple, com a membre de la Mesa:


El Parlament de Catalunya, amb motiu del 60è aniversari de la Declaració universal dels drets humans, assumeix el manifest «Tots els drets per a totes les persones: renovar el compromís», promogut per Amnistia Internacional.


Fa seixanta anys, els estats van recordar llur compromís de «promoure el progrés social i elevar el nivell de vida dins d'un concepte més ampli de la llibertat» i van reconèixer que «els éssers humans només es poden alliberar del temor i de la misèria si es creen les condicions perquè totes les persones puguin gaudir de tots els drets humans».


En adoptar la Declaració universal dels drets humans el 10 de desembre de 1948, els estats es van comprometre a respectar i fer complir el conjunt de drets humans, civils, econòmics, polítics, socials i culturals, i van proclamar així el dret a un nivell de vida digne. Tots els drets humans són universals, indivisibles i interdependents, i cap no té prioritat sobre cap altre. Per tant, la comunitat internacional ha de tractar el conjunt de drets de manera global, justa i equitativa, en peu d'igualtat i donant a tots la mateixa importància. Per al ple gaudi del dret a la llibertat d'expressió cal concretar esforços en favor del dret a l'educació. Per al gaudi del dret a la vida cal reduir la mortalitat infantil, les epidèmies i la malnutrició.


Tanmateix, malgrat la promesa de la Declaració universal dels drets humans, en un sol any, el 2007, 1.252 persones van ésser executades pels seus estats respectius en vint-i-quatre països diferents i es van documentar casos de tortura i maltractaments en més de vuitanta-un països. Quaranta-cinc països tenen presos de consciència detinguts. 854 milions de persones pateixen la tortura de la fam i 1.100 milions de persones, de les quals més de la meitat són dones, no tenen accés a un habitatge digne. Seixanta anys després, encara no s'ha complert la promesa d'uns drets humans universals i indivisibles per a totes les persones, que permetin fer efectius el dret universal a un nivell de vida digne i l'ideal de l'ésser humà lliure.


Per això, en el 60è aniversari de la Declaració universal dels drets humans, el Parlament de Catalunya es compromet a renovar el compromís amb els drets humans i a defensar-ne la universalitat, la indivisibilitat i la interdependència, tal com figuren en la dita declaració. Aquesta defensa serà part del treball institucional diari del Parlament, que establirà els instruments necessaris i donarà suport a les víctimes de les vulneracions dels drets humans i als defensors d'aquests drets que treballen arreu del món per fer real la Declaració universal dels drets humans.


Palau del Parlament, 26 de novembre de 2008