dimecres, 25 de juny de 2008

SOBRE EL CONGRÈS DEL PP

(Nota de premsa extreta de la web d'EUiA):
Per a Jordi Miralles, coordinador general d´EUiA, més enllà de les persones que composin la nova direcció del PP, el que ha marcat el XVIè Congrés d´aquest partit és “el continuisme de dretes que s´ha aprovat a les ponències”.El dirigent d´EUiA i diputat considera que els mitjans de comunicació han centrat el debat del PP en “les baralles entre personatges”, però en la seva opinió el més rellevant és que “la dreta s´ha blindat en les polítiques que portaran a terme”, perquè pel rerefons ideològic i les seves propostes “el PP continua sent la dreta neoliberal i conservadora, carca i centralista.” En aquest sentit, Miralles considera que la ponència política del PP “és molt conservadora, adaptada als seus sectors més reaccionaris” i, a més, reafirma la política portada a terme quan governaven, ja ha dit Aznar “que no s´han “d´empenedir de res del que han fet”. Segons paraules de Miralles, al PP continuen amb “l´obsessió per vertebrar l´espanyolisme” i per “no tocar la Constitució”. D´altra banda, el coordinador general d´EUiA ha destacat que s´han imposat les tesi vidal-quadristes “de la indissoluble unitat de la nació espanyola i de l´hostilitat vers els estatuts de Catalunya i Euskadi”. Així mateix, ha destacat que el sector més conservador del PP “continuarà vetllant per la moralitat, l´ordre i la tradició”. Miralles també s´ha referit a les polítiques del PP sobre llengua i immigració, que ha titllat de “profundament sectàries”.Quant a la ponència econòmica del PP, el dirigent d´EUiA l´ha qualificat de “clarament neoliberal”. En concret, ha dit que les tesi econòmiques del PP “aposten per noves reformes laborals, una legislació laboral que primi la productivitat i que els salaris estiguin supeditats a la mateixa”. Miralles ha conclòs que al PP continuen amb les velles receptes de “més deduccions fiscals pels empresaris, inhibició respecte la regulació del mercat, més liberalització –del sòl, dels serveis, del transport- i més privatitzacions. Tot el contrari al que necessiten els treballadors i les treballadores”.