dijous, 19 de juliol de 2007

LLEI SOBRE EL SERVEI PÚBLIC D’ATENCIÓ DE TRUCADES D’URGÈNCIES

Ahir, el Parlament de Catalunya va aprovar les lleis de l’Institut de Seguretat de Catalunya, de regulació del servei públic d’atenció de trucades d’urgència i de creació de l’entitat de dret públic Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Catalunya, i de reforma de l’Institut Català de la Salut (ICS).


Vaig ser designat com a relator per presentar els treballs de la comissió, i a continuació, us deixo la meva intervenció d'ahir per presentar aquesta nova normativa.


"Aprovarem una llei en la qual jo estic convençut, estem convençuts al nostre grup, que donarem un pas que si bé la ciutadania relaciona urgències amb assistència, doncs, aquest cop donarem un pas a universalitzar més aquesta idea de l’emergència com a resposta immediata, i, en aquest sentit crec que tot allò que aprovi el Parlament, les lleis que impulsin a donar garantia i seguretat a les persones, donar rapidesa, donar sortida a allò que els professionals també del món de la seguretat en diuen que una llei com aquesta, un servei com aquest és una contribució, és un fet, és una cadena per la supervivència, és a dir, una cadena de diverses actuacions per salvar vides.


I això és molt important perquè al nostre país puguem tenir un seguit d’infraestructures que abordin les assistències davant d’una urgència, però és tan important aquests serveis com saber qui truca, per què es truca i qui actua. Podem tenir els millors hospitals del món, però també és imprescindible aquesta cadena d’actuacions per poder, en definitiva, garantir allò que vulguem davant d’una emergència salvavides.


És veritat que hi ha directives europees, és cert que això ens implica abordar i donar sortides a lleis com aquesta, però era una oportunitat, ens donat una oportunitat per modernitzar, per actualitzar, una part molt important del sistema públic de seguretat, i, en aquest sentit crec que és bo això, transmetre-ho des del punt de vista polític a la ciutadania perquè allò que comparteixi coses que decidim aquí, que li millora les seves condicions de vida és fonamental.
Aquí podíem entrar, en aquest moment, a explicar quins són els objectius, els punts, els apartats, com funcionarà, jo ho evitaré, perquè crec que és important que si hi ha ciutadans i ciutadanes que ens estan seguint que puguin percebre que això que avui aprovem què li canvia a ells, què millora les seves possibilitats de donar resposta ràpida quan es produeixi una emergència.


I, en concret, destacaré sis coses, senzilles: una primer és que funcionarà les vint-i-quatre hores del dia i tots els dies de l’any; la segona, que és un número més fàcil per recordar, la nostra vida i més està plegat de sigles, nombres, xifres, codis i tots tenim en el nostre imaginari, doncs, el 061 o 092 o el 091, el 088, bé, un número, el 112, i, per tant, més fàcil de recordar; no necessita cap prefix en lloc d’Europa, tercera qüestió; quart, és gratuït pels ciutadans i ciutadanes. Cinquè, és el mateix número per a tota la Unió Europea. I, sisè, és tan important tenir el lloc on s’atén com saber quan es truca i on es truca.


Algunes curiositats, que a vegades no es coneixen. Amb aquest número del 112, doncs, encara que no tinguis tarjeta o telèfon mòbil es pot utilitzar, es pot utilitzar sense diners des de cabines públiques, té cobertura a tot el territori, i es pot localitzar, sigui directament des d’un telèfon fix o un mòbil des d’on es truca. Per tant, estem decidint una cosa molt important per a la gent del nostre país, i quan decidim coses importants per a la gent i per al país és comprensible que més enllà d’uns matisos o algunes esmenes que es puguin entendre que milloren o ampliïn alguns aspectes ens posarem d’acord. Qui no es posarà d’acord perquè sigui un servei gratuït per a tota la ciutadania, que sigui més senzill, que pugui facilitar aquesta resposta si es produeixen emergències al nostre país? Per tant, és imprescindible que ens posem d’acord amb aquestes matèries. I deia la senyora Ribera, benvinguda al club, benvinguda al club tots, perquè quan ens movem arribem a acords. I no posem l’AVE al mig perquè jo no posaré sagrades famílies i túnels perquè si no, sens dubte, estaríem discutint d’altres coses.
Estem discutint de serveis útils a la gent, de respostes a necessitats que ens pot permetre simplificar rapidesa i donar una cobertura universal d’un sistema públic imprescindible que millora amb aquesta llei, i crec que les esmenes les puc entendre, així va estar a la comissió i a la ponència que es van plantejar, que són algunes qüestions que estan reflectides, algunes qüestions que es volen posar més de detall per banda del Partit Popular i per banda del Grup de Ciutadans, però és cert que, com ells tots dos han dit en la seva explicació, que per la feina feta, pel que té a veure com sortirà la llei, doncs, és una llei que tindrà la unanimitat d’aquesta cambra. I això no és bo només entre nosaltres, que és un valor afegit, sinó, sobretot, és bo per a la ciutadania. Moltes gràcies."