dilluns, 11 de juny del 2012

El Parlament de Catalunya aprova dues mocions per promoure les polítiques d'ocupació

Durant la sessió plenària del Parlament dels passats 6 i 7 de juny, el Parlament va aprovar dues mocions, a instàncies del PSC una i a instàncies d'ERC l'altra, en les quals s'insta al Govern a prioritzar les polítiques d'oucpació. En el cas de la del PSC, la moció obliga el govern a donar un suport més fort a la feina de les entitats del Tercer Sector, garantir els llocs de treball protegits, garantir el programa dels orientadors de les OTGs i garantir l'ocupabilitat de les persones joves i majors de 50 anys. En el cas de la d'ERC, la moció mandata al govern a exigir a l'Estat el que li correspon en polítiques d'ocupació, com en el cas de la del PSC, a garantir els llocs de treball protegits i el programa d'orientadors de les OTGs, a la millora de l'ocupabilitat per mitjà de la FP i a què les organitzacions empresarials participin en els processos de millora de la FP. El nostre GP va votar a favor de totes dues. Jo em vaig encarregar d'explicar la posició.

Aquí us deixo els vídeos de les meves intervencions.