dimecres, 9 de gener de 2008

ESTALVI ENERGÈTIC AL PARLAMENT DE CATALUNYA
El Parlament posarà en marxa a mitjan gener un pla d'estalvi energètic consistent a substituir més de quatre-centes bombetes de 100 i 60 wats per altres de baix consum, d'11 i 9 wats, als salons i passadissos de la planta noble del Palau, la qual cosa permetrà reduir el consum energètic de la cambra a 4.198 wats anuals, un 88,45 per cent menys que ara.

El Parlament estima, a més, que la posada en funcionament de les bombetes de baix consum reduirà un 45,86 per cent les emissions de diòxid de carboni (CO2) a l'atmosfera.

Així mateix, la cambra ha calculat els costos de consum elèctric i la despesa per la compra de bombetes que implica el nou sistema. Pel que fa al consum elèctric, l'estudi de la Comissió Ambiental de la cambra diu que la institució s'estalviarà cada any 11.623,25 euros de despesa pública en la factura de la llum.

La iniciativa parteix de la Comissió Ambiental, que encapçala el secretari tercer de la Mesa, Jordi Miralles, i que assegura que, amb aquesta mesura, la cambra "referma el seu compromís en els temes mediambientals". "Tots podem contribuir a pal·liar els efectes del canvi climàtic, estalviar energia fent-ne un ús més eficient i, alhora, estalviar diners".

Tot i que les bombetes de baix consum són més cares que no les convencionals, Miralles assegura que "el fet que la vida d'una bombeta convencional sigui de mil hores i la de les de baix consum de quinze mil, permet fer un càlcul segons el qual les de baix consum han de tenir una vida de quatre anys, i això també ens permetrà estalviar diners", i ha afegit que l'estudi demostra que "contribuir a millorar el medi ambient és ecològicament i econòmicament necessari".

El Parlament està ara pendent del diagnòstic energètic de l'empresa de serveis ambientals Lavola, que farà el mateix a tres departaments de la Generalitat després d'haver estat escollida en un concurs públic fet per l'Institut Català de l'Energia. Posteriorment, segons que explica Miralles, la cambra s'haurà de sotmetre a una auditoria ambiental "amb l'objectiu d'aconseguir el certificat EMAS, el màxim certificat de gestió ambiental a escala europea".

Recollida selectiva de deixalles des del 2006

Aquesta no és la primera mesura mediambiental que posa en pràctica el Parlament. Des del febrer del 2006 la cambra recull selectivament les deixalles que genera, principalment de paper, cartró, envasos, vidre i piles, però també de discos compactes i disquets, cartutxos de tòner, fluorescents i bombetes, materials electrònics i informàtics, mobiliari, runa, oli, brossa, matèria orgànica, material mèdic i rebuig.

El pla ha permès reincorporar al procés productiu materials que es consideraven rebuig, fet que afavoreix l'estalvi de recursos naturals i energia, i evita la contaminació.
(Nota de premsa reproduida de la web del Parlament de Catalunya)